Utrikeshandel

Sverige har ett stort handelsöverskott när det gäller stål. Det beror på att vi i hög grad exporterar högpresterande stål och huvudsakligen importerar standardprodukter.

Coils, dvs rullar med plåt, som lastas för export. Foto: SSAB. 

Sveriges export av handelsfärdigt stål inkl. göt och ämnen uppgick 2023 till 68,1 miljarder kronor (exklusive de verkstadsprodukter stålverken tillverkar), medan värdet av stålimporten var 46,3 miljarder.

Svensk stålexport. Handelsfärdigt stål inkl. göt och ämnen.
Diagram: Svensk stålexport per månad


 
Svensk stålimport. Handelsfärdigt stål inkl. göt och ämnen.

Diagram: Svensk stålimport per månad

 
Stålexporten utgör 3,3 procent av Sveriges totala varuexport som år 2023 var 2090 miljarder kronor. Figuren nedan visar hur handelsbalansen har utvecklats i värde sedan 1980.

Svensk stålhandel, värde. Handelsfärdigt stål inkl. göt och ämnen.Svensk stålhandel, värde. Handelsfärdigt stål inkl göt och ämnen
Utrikeshandelsstatistik inkl. re-export och -import. 

I vikt mätt är förhållandet delvis annorlunda. Sverige exporterar ungefär lika många ton handelsfärdiga produkter av stål som det importeras till Sverige. Figuren nedan visar hur handelsbalansen i vikt räknat har utvecklats sedan 1980.

Svensk stålhandel, vikt. Handelsfärdigt stål inkl. göt och ämnen. 
Svensk stålhandel, vikt. Handelsfärdigt stål inkl göt och ämnen
Utrikeshandelsstatistik inkl. re-export och -import. 

Svensk stålexport gick 2023 till 148 länder. Den i särklass största exportmarknaden utgörs dock av EU-länderna samt Storbritannien, dit exporterades drygt 70 procent av stålet under 2023. Utanför Europa är USA en viktig marknad, liksom Kina som på senare år importerat allt mer stål från Sverige.

Sveriges stålexport 2023: 68,1 miljarder kronor. 
Handelsfärdigt stål inkl. göt och ämnen.
Sveriges stålexport 2013

90 procent av det stål som Sverige importerade under 2023 kom från EU och Storbritannien.

Sveriges stålimport 2023: 46,3 miljarder kronor. 
Handelsfärdigt stål inkl. göt och ämnen.
Sveriges stålimport