FB 23030, Konvertermetallurgi

Ett forskningsblock (FB) inom Jernkontorets teknikområde 23, Metallurgi

Ordförande

Jyrki Pitkälä, Outokumpu Stainless AB, Avesta

Vice ordförande

Carl Linder, Alleima AB, Sandviken

Forskningschef

Christer Ryman, Jernkontoret

Forskningsblockets medlemsföretag

Alleima AB, Sandviken
Carbomax AB, Västerås
Kanthal AB, Hallstahammar
LKAB AB, Luleå
Outokumpu Stainless AB, Avesta
SSAB Europe Oy, Brahestad 
SSAB Europe AB, Luleå
SSAB Special Steels, Oxelösund
Uvån Hagfors Teknologi AB, Kista

Adjungerade institut och högskolor

Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
Luleå tekniska universitet, Luleå
Swerim AB, Luleå

Verksamhetens syfte och allmänna inriktning

Forskningsblocket bevakar området LD-, AOD- och CLU-konvertrar och dessas metallurgi för tillverkning av rostfria stål. De nordiska stålverken har pekat på behovet av ökad kunskap kring färskningsprocessen i AOD-konvertrar. Viktigt är att driva processen mot kortare och predikterbara behandlingstider för att klara en ökad andel av sekvensgjutning på stränggjutningsmaskinerna.

  • Processmodellering
  • Energibesparing
  • Konvertermetallugi
  • Hållbarhet