Utgivna rapporter, TO 23

Utgivna rapporter från Jernkontorets teknikområde 23, Metallurgi. Listan är sorterad med den senaste överst. 

Fram till och med 2020 finns forskningsrapporter inom det tidigare teknikområdet TO 21 Malmbaserad metallurgi, publicerade här: Rapporter TO 21 (t.o.m. 2020).  

Observera: TO-rapporter är endast tillgängliga för deltagande företag, medan D-rapporter är öppna för alla.  
D-rapporter kan beställas/laddas hem under "Publicerat". 


Förbättrad processtyrning av ljusbågsugnar genom utveckling av mätteknik - Slutrapport
Erik Sandberg, Christoffer Schmidt, Dan Sandström, Nils Andersson, Anders Tilliander, Johan Björkvall
2018 (TO 23-175) 

Variabel dyshöjd i AOD-konverter
Mikael Ersson, Anders Tilliander, Jyrki Pitkala, Carl Linder
2018 (TO 23-174)

State-of-the-art for AOD process control models and their model components
Xuan Changji, Nils Andersson
2016 (TO 23-173)

Technical report, sound, vibration and THD current measurements in Electric arc furnaces
Christoffer N. Schmidt, Nils Å.I Andersson and Anders Tilliander
2016 (TO 23-172)

Ny AOD-teknik
Mikael Ersson & Pär Hahlin
2016 (TO 23-171)

Effect of a changed stirring practice on the inclusion characteristics during vacuum degassing in a ladle
C Médioni, Du Sichen & P. Jönsson
2016 (TO 23-170)

Effect of stirring practice on sulphur and nitrogen refining as well as inclusion removal in ladle treatment
C Médioni, P. Jönsson & Du Sichen
2016 (TO 23-169)

Slag entrapment for Oxelösund Induction Stirring Ladle
R Safavi Nick
2016 (TO 23-168)

Inverkan av omrörning under vakuumavgasning. Slutrapport
C. Médioni, S. Du, P. Jönsson, R Safavi Nick & J. Alexis
2016 (TO 23-167)

Kvicksilveravgång från recirkulerat stål/skrot vid Outokumpu Stainless AB Avesta
Ingvar Wängberg
2015 (TO 23-166)

Brikettanvändning för en förbättrad skumningsbildning i ljusbågsugn vid rostfri stålframställning
Ida Heinz, Dan Sandström, Johan Björkvall, Johan Eriksson & Arkadiy Davydenko
2014 (TO 23-165)

Mätteknik för optimering av efterförbränning i ljusbågsugn. Slutrapport
Erik Sandberg, Johan Eriksson, Mikael Ersson & Niloofar Arzpeyma
2014 (TO 23-164)

Slag corrosion of MgO-C slag line in contact with EAF slag. Teknisk delrapport
F Hayford & V Brabie
2013 (TO 23-163)

Laboratory studies on the slag corrosion of MgO-C Refractories during steel refining. Teknisk delrapport
I Kasimagwa & V Brabie
2013 (TO 23-162)

Full scale trials of stainless steel protective layers on MgO-C Reractories during pre-heat of steel ladles. Teknisk delrapport
J Gran & F Hayford 
2013 (TO 23-161)

Stabila och säkra slagglinjetegel. Delrapport från kammarugnsförsök hos Swerea MEFOS i Luleå
J Gran & I Kasimagwa
2013 (TO 23-160)

Avkolning av skyddade MgO-C tegel under förvärmning hos SSAB EMEA Luleå. Teknisk delrapport
J Gran
2013 (TO 23-159)

Tillverkning av MgO-C tegel i Liaoningprovinsen. Teknisk delrapport
J Eriksson & J Gran
2013 (TO 23-158)

An experimental and thermodynamic study of high Si-containing stainless steel grades at Alleima AB
Erik Roos, Yanyan Bi, Andrey Karasev, Pär G. Jönsson & Arashk Memarpour
2013 (TO 23-157)

Nozzle clogging during continuous casting for calcium-treated aluminum killed steel
Ma Xuejiao, Erik Roos & Niklas Kojola
2013 (TO 23-156)

Characterization of Inclusion during the Production of Stainless Steel grade subjected to clogging. Examensarbete
Eric Kojo Kweitsu, Erik Roos & Andrey Karasev
2013 (TO 23-155)

Pilot scale trials to study clogging phenomena in Ce-alloyed stainless steel
Erik Roos, Anders Tilliander, Andrey Karasev,Pär Jönsson och Sven Ekerot
2013 (TO 23-154)

Mapping of the influence of deoxidation on clogging at Outokumpu Stainless Avesta Works
Erik Roos, Yanyan Bi, Andrey Karasev, Pär Jönsson och Björn Jönsson
2013 (TO 23-153)

Studies of Clogging Phenomena with Plasma Coated Nozzles in Pilot Plant Trials at Comdicast AB
Jennie K. S. Svensson, Arashk Memarpour, Voicu Brabie och Sven Ekerot
2013 (TO 23-150)

Decarburization during Preheating of the Submerged Entry Nozzle
Jennie K. S. Svensson, Arashk Memarpour och Voicu Brabie
2013 (TO 23-149)

Kartläggning förvärmning, SSAB EMEA, Luleå
Thomas Jonsson
2013 (TO 23-146)

Ny teknik i gjutlåda samt modifierad argoninjektion, driftsförsök SSAB EMEA, Luleå
Thomas Jonsson
2013 (TO 23-145)

Argoninjektion i stoppare för att minska igensättningsgraden, Outokumpu Avesta
Thomas Jonsson
2013 (TO 23-144)

Förbättrad styrning av AOD med avgasanalys och temperaturmätning
Mikael Lindvall, Johan Eriksson, Pär Hahlin, Anders Tilliander
2011 (TO 23-142)

Reducerad generering av inneslutningar - Skänkålder
Jonas Alexis
2011 (TO 23-141)

Omrörningsstrategier för en optimerad skänkmetallurgi-process
Jonas Alexis och Johan Björkvall
2011 (TO 23-140)

Optimization of secondary metallurgical process parameters to decrease the number of large non-metallic inclusions in tool steel
Kristofer Malmberg, Margareta Andersson, Pär Jönsson och Mselly Nzotta
2011 (TO 23-139)

Initial trials to study slag carry over and inclusion characteristics at Uddeholms AB
Hamid Doostmohammadi, Margareta Andersson, Andrey Karasev, Pär Jönsson och Mselly Nzotta
2011 (TO 23-138)

Study of slag-line reaction and optimization of the same with respect to minimize calcium aluminate inclusions for ladle treatment
Mikael Thunman, Jimmy Gran, MinHo Song, Du Sichen and Mselly Nzotta
2011 (TO 23-137)

Styrning och övervakning av slaggbildningsförloppet i ljusbågsugn
Saman Mostafaee och Marcel Magnusson
2011 (TO 23-136)

Eldfasta material. Utbildningspaket
2010 (D 830)
Mer information om rapporten (D 830)  

Cloggingkontroll
Sven Ekerot, Niklas Kojola, Margareta Andersson
2010 (TO 23-135)

Utveckling av en multivariat (PLS) statistisk grundmodell för att prediktera analyserna ut från Outokumpu Stainless ljusbågsugn i Avesta
Marcel Magnusson
2009 (TO 23-134)

Utvärdering av industriförsök med FeSi-tillsatser till AOD och mellanskänken hos Outokumpu Stainless AB i Avesta
Marcel Magnusson
2009 (TO 23-133)

Utveckling av Batch-Prediktionsmodell för Outokumpu Stainless ljusbågsugn i Avesta
Erik Sandberg
2009 (TO 23-132)

Slagginneslutningsmodifiering med sällsynta jordartsmetaller
Niklas Kojola, Margareta Andersson & Pär Jönsson
2008 (TO 23-131)

Reduktion av kalciumaluminater i flytande stål för att nå förbättrade materialegenskaper i högprestandastål. Slutrapport
Jonas Alexis
2008 (TO23-130, TM08010)

Förbättrad styrning av AOD med avgasanalys och temperaturmätning – delrapport
Mikael Lindvall, Johan Eriksson & Pär Hahlin
2007 (TO 23-129, MEF07046)

Aktuell teknik för bestämning av avgasanalys för on-line processkontroll
2007 (TO 23-128, MEF06089)

Statistisk analys av skrot och power-off tid vid svenska ljusbågsugnsverk. Slutrapport
Erik Sandberg
2006 (TO 23-127, MEF06007)

Ökad processtabilitet vid färskning av rostfria stål i AOD/CLU konverter. Slutrapport
Martin Bjurström, Anders Tilliander & Pär Jönsson
2006 (TO 23-126)

Kalkmängdens inverkan på kolfärskningshastigheten i en industriell AOD konverter
Anders Tilliander & Pär Jönsson
2006 (TO 23-125)

A study of the formation of chromium oxide in stainless steel during oxygen injection
2006 (TO 23-124)

Physical modeling of slag behavior in AOD converter
2006 (TO 23-123)

Swinging motion of bath surface induced by side gas injection
2006 (TO 23-122)

Physical modelling study of fluid flow and gas penetration in a sideblown AOD converter
2006 (TO 23-121)

Interaktion mellan stål och slagg under skänkbehandling - Sammanfattande slutrapport
2005 (TO 23-120)

Korrosionsmekanismer och kinetik för infodringsmaterial i smält 
CaO-Al2O3-SiO2-MgO slagg
2005 (TO 23-119)

Väterening under skänkbehandling
2005 (TO 23-118)

Delprojekt 1 - Modellförbättringar, Delprojekt 6 - Kemiska reaktioner mellan stål och slagg - Slutrapport
2005 (TO 23-117)

Interaction between metal and slag during ladle refining - Part 6 "Chemical reactions between metal and slag"
2005 (TO 23-116, MEF05019)

Termodynamiska modeller av stålfasen, alternativ till Wagner
2004 (TO 23-115, MEF03085)

Interaktion mellan stål och slagg under skänkbehandling - delrapport etapp 1
2004 (TO 23-114, MEF04026)

Energioptimering i ljusbågsugn. Slutrapport
2002 (TO 23-113)

Tillväxt och avskiljning av inneslutningar under omrörning i skänk - slutrapport
2002 (TO 23-112)

Blåsningsoptimering låga kolhalter - slutrapport
2002 (TO 23-111)

Avskiljning av inneslutningar i skänk och gjutlåda - slutrapport
2002 (TO 23-110, MEF01046)

The effect of viscosity on the foaming of EAF slags in the production of stainless steel
2002 (TO 23-109)

Återvinning av eldfasta restprodukter från stålindustrin. Slutrapport
2001 (TO 23-108, MEF01079)

Besök vid RHI, Urmitz och HKM, Duisburg. Reserapport
2001 (TO 23-107, MEF01097)

Kontroll av spolstenar och gasflöden i skänken - slutrapport
2001 (TO 23-106, MEF01041)

Slag composition and stirring method effect to S- and H-refinement in Oxelösund steel ladle
2001 (TO 23-105, MEF00103)

Återvinning av eldfasta restprodukter i Sheffieldområdet - reserapport
2001 (TO 23-104, MEF01042)

Torkning och värmning av skänkar - slutrapport
2001 (TO 23-103, MEF00102)

A model of heat transfer between the steel and slag phases during ladle holding and teeming periods
2001 (TO 23-102, MEF00111)

Avgasanalys med diodlaser. Slutrapport
2000 (TO 23-101, MEF00097)

Modelling micro-inclusion growth and separation in gas-stirred ladles
2000 (TO 23-100)

Ladle's slag line refractory materials tests in rotating furnace
2000 (TO 23-99)

Effect of Ar/O2 gas mixtures on heattransfer and fluid-flow characteristics in AOD nozzle. Artikel 3 (av 3)
2000 (TO 23-98, D 774)

An experimental and numerical study of fluid flow in AOD nozzles. Artikel 2 (av 3)
2000 (TO 23-97, D 773)

A nozzle model considering the effect of density variations using the equation of state. Artikel 1 (av 3)
2000 (TO 23-96, D 772)

Modelling of slag-metal reactions during ladle treatment
2000 (TO 23-95, MEF00022)

Optimering av skrotmix i LB. Slutrapport
2000 (TO 23-94)

Företagsbesök i Europa 19-25 april 1999 med JK 2380/90 och JK 2383/97 - reserapport
2000 (TO 23-93, MEF99059)

Most relevant mechanisms of inclusion growth in an induction-stirred ladle
2000 (TO 23-92, D 769)

Kartläggning av metallföroreningar
2000 (TO 23-91)

Torkning och värmning av skänk - "State of the Art"
1999 (TO 23-90, MEF99064)

Kontroll av spolstenar och gasflöde i skänken - delrapport
1999 (TO 23-89, MEF99068)

Workshop on radioactive contaminated metallurgical scrap
1999 (TO 23-88)

Energioptimering i LB. Slutrapport
1999 (TO 23-87, MEF99005)

Study on turbulence models of gas-stirring ladle
1998 (TO 23-86, MEF98065)

Termodynamiska och kinetiska förutsättningar av reoxidationsreaktioner mellan stål och skänkinfodringsmaterial
1998 (TO 23-85)

Diodlaserteknik i metallurgiska processer. Förstudie
1998 (TO 23-84, MEF98053)

Återvinning av eldfasta restprodukter från stålindustrin. Slutrapport
1998 (TO 23-83, TO24-110, MEF98057)

Arbetsplan "Energioptimering LB"
1998 (TO 23-82, MEF98007)

Optimering energiuttag
1998 (TO 23-81, MEF98034)

Uppskattning av sumpvikt baserat på tapphastighet
1998 (TO 23-80, MEF98032)

Alternativa omrörningsmetoder i metallsmältor - slutrapport
1998 (TO 23-79, MEF97066)

Reserapport - New melting technologies St Petersburg Beach Florida 11-14 maj 1997
1997 (TO 23-78, MEF97034, D 756, TO21-110)

Energioptimering av ljusbågsugnar. Slutrapport
1997 (TO 23-77, MEF97004)

Utveckling av avkolningsperioden i AOD - slutrapport
1997 (TO 23-76)

Slaggoptimering vid enslaggspraxis i AOD/CLU-konvertrar
1997 (TO 23-75)

Användning av gaser vid ståltillverkning
1997 (TO 23-74, D 755, TO 21-109, TO 24-109)

Ljusbågsugnar i Norden - Sammanställning av enkätsvar
1997 (TO 23-73, MEF97055)

Utveckling av avkolning i AOD/CLU - slutrapport
1997 (TO 23-72)

Energioptimering av ljusbågsugnar. Slutrapport
1997 (TO 23-71, MEF97004)

En matematisk modell för desoxidation av en omrörd stålsmälta - slutrapport
1997 (TO 23-70)

Skänkmetallurgi - Kinetiken i makroskala - slutrapport
1997 (TO 23-69, MF96050)

Skumslaggpraxis och slaggreduktion vid smältning av höglegerade stålsorter i LB-ugn - slutrapport
1997 (TO 23-68)

Radioaktivt skrot - slutrapport
1996 (TO 23-67, D 751)

Skumslaggförsök vid AB Sandvik Steel. Delrapport 2
1996 (TO 23-66)

Recirkulation och återanvändning av eldfasta material. Slutrapport
1996 (TO 23-65, MF96035)

Legeringsteknologi - Inlegering i skänk - slutrapport
1996 (TO 23-64)

Viskositetsmätningar på Al2O3-CaO-MgO-SiO2 slagger - slutrapport
1996 (TO 23-63)

Ytspännings- och gränsskiktsspänningsmätning med "sessile-drop" metoden - slutrapport
1996 (TO 23-62)

Jämviktstudier i CaO-hörnet av slaggsystemet CaO-SiO2-Al2O3
1996 (TO 23-61)

Secondary metallurgy development program - slutrapport
1996 (TO 23-60)

Skumning med samtidig reduktion av slagger innehållande oxider av värdemetaller (Cr2O3, V2O5)
1996 (TO 23-59)

Modellering av flödesbilden omkring slagg-metall gränsskiktet för en gasomrörd skänk
1996 (TO 23-58, MF96015)

Reglering av ljusbågsugnar. Handbok
1996 (TO 23-57)

Bilskrotning och injektion av polymera material i masugn: Besök hos Krupp Hoesch Rohstoff und Recycling, Dortmund, och Hüttenwerke Krupp Mannesmann, Duisburg
1996 (TO 23-56)

Inledande arbete i syfte att koppla termodynamik och kinetik vid modellering av inlösning av O från slagg till stålsmälta
1996 (TO 23-55, MF95051)

Kartläggning av stålverksslaggers utlakningsegenskaper
1996 (TO 23-54)

En modell för en induktivt omrörd stålskänk - delrapport
1996 (TO 23-53, MF95057)

Rapport för etapp 1 - Energioptimering av ljusbågsugn
1996 (TO 23-52, MF95058)

Lasermätning avseende transmission av laserstråle genom stoftrika processavgaser - delrapport/beslutsunderlag
1996 (TO 23-51, MF95011)

Modellering av inneslutningars avskiljning vid skänkbehandling - delrapport
1995 (TO 23-50)

Reserapport från "5th European Electric Steel Congress"
1995 (TO 23-49, MF95060)

Syrgasmätning med diodlaser i processavgaserna efter en AOD-konverter
1995 (TO 23-48, MF95029)

Återvinning av restprodukter "stoft och slagg", för de skrotbaserade stålverken inom Norden. Slutrapport
1995 (TO 23-47)

Modell för gasomrörning i skänk - slutrapport
1995 (TO 23-46, MF95020)

Kylning av LD-konverterkona
1995 (TO 23-45, MF95021)

Eldfasta blockets studieresa till Italien 23-28 oktober 1994. Reserapport
1995 (TO 23-44, MF95004)

Besök vid Hoogovens Groep, CRM Mannesmann Demag - reserapport
1995 (TO 23-43, TO 24-75, MF95009)

Tidalc program version 2.00:
A thermodynamic calculation program for process metallurgists and chemists
1995 (TO 23-42, MF92047)

Metallurgisk utvärdering av AOD-processen under MEFCON-kampanj i Avesta
1995 (TO 23-41)

Mätteknik: Gamla och nya applikationer. Litteraturstudie
1994 (TO 23-40)

Processtyrning av AOD-CLU-konvertrar - slutrapport del 1
1994 (TO 23-39)

Syrgasmätning med hjälp av diodlaser
1994 (TO 23-38)

Tempsim manual
1994 (TO 23-37)

Några aspekter på inneslutningar i stål - litteraturöversikt
1994 (TO 23-36)

Ladle Furnace Productivity
1993 (TO 23-35)

Ultrarent stål - slutrapport
1993 (TO 23-34)

Metod för oönskade oxider i slaggen. Neutralisering av restslagg - slutrapport
1993 (TO 23-33)

Toppslaggsmodifiering för optimal S- och N-rening i skänken
1993 (TO 23-32)

Toppslaggsmodifiering inom skänkmetallurgi
1993 (TO 23-31)

Filtrering av stål - slutrapport
1992 (TO 23-30, MF92064)

Kostnads- och resultatpresentation för ljusbågsugnscharger. Slutrapport
1993 (TO 23-29)

Legeringsteknologi. Slutrapport
1992 (TO 23-28)

Upplösning av legeringar - litteraturstudie
1992 (TO 23-27)

Bottenspolning i ljusbågsugn. Utvärdering av resultat från Fundia Steel AB, Smedjebacken
1992 (TO 23-26)

Produktivitetshöjning genom processbevakning och styrning i LB
1992 (TO 23-25)

Optimering av reduktionsslagg vid enslaggsförfarande i AOD/CLU
1992 (TO 23-24)

Enslaggspraxis i AOD/CLU - slutrapport
1992 (TO 23-23)

Tid och temperaturstyrning - slutrapport
1992 (TO 23-22)

Slaggtjockleksmätning. Slutrapport
1992 (TO 23-21, MF92035)

Produktivitetsökning genom processbevakning och styrning i LB - sammanställning av enkät
1992 (TO 23-20, MF92003)

Forskningsblock - Eldfasta material, skänkhantering. Slutrapport
1992 (TO 23-19, MF92029)

Optimering av oxyfuel- och oxygenbrännare. Slutrapport
1992 (TO 23-18, MF92028)

Optimering av oxyfuel- och oxygenbrännare. Rapport från driftsförsök
1992 (TO 23-17, MF92019)

Optimering av oxyfuel- och oxygenbrännare. Enkät
1992 (TO 23-16, MF91039)

Hantering och recirkulation av eldfast skrot
1992 (TO 23-15, MF91060)

Ny teknik för slaggmetallurgi - en litteraturstudie för kommitté JK 2343/91
1992 (TO 23-14, MF91052)

Driftsförsök vid Ovako Steel i Hofors vecka 8-9 1990 - Efterförbränning i ljusbågsugn med syrgas och MEFARC som styrhjälpmedel
1991 (TO 23-13, MF90029)

Utvärdering av pilotförsök med skumslaggpraxis
1991 (TO 23-12, MF90025)

Reserapport från studieresa för kommittén "Monolitisk infodring i skänk"
1991 (TO 23-11, MF90013)

Refining of impurities from steel using ladle metallurgical methods
1991 (TO 23-10, MF90006)

Granskning gällande förbehandlings- och förvärmningsmetoder för skrot. Slutrapport
1991 (TO 23-09)

AOD-CLU - Processtyrning vid färskning av rostfritt stål - slutrapport
1990 (TO 23-08)

Raffinering av koppar från stålsmältor och råjärn
1990 (TO 23-07, MF90024)

Energibesparing genom effektiviserad slaggföring och raffinering i ljusbågsugn. Slutrapport
1990 (TO 23-06, MF90035)

Extra energitillförsel till ljusbågsugnen. Slutrapport
1990 (TO 23-05, MF90031)

Enkät om underhåll och underhållsfrågor
1990 (TO 23-04)

Filtration of liquid steel - Literature survey
1990 (TO 23-03)

Optimering av energiförbrukning i ljusbågsugn. Slutrapport
1990 (TO 23-02)

Reserapport Syd-Korea Taiwan 1989
1990 (TO 23-01, B 620, TO21-49, TO24-21)