Utgivna rapporter, TO 34

Utgivna rapporter från Jernkontorets teknikområde 34, Rör. Listan är sorterad med den senaste överst.  

Observera: TO-rapporter är endast tillgängliga för deltagande företag, medan D-rapporter är öppna för alla.  
D-rapporter kan beställas/laddas hem under "Publikationer".


Reserapport Tube Dusseldorf 2024
Stefan Heino et al.
2024 (TO 34-12)

Ny metod för rakhetsmätning vid röriktning (RakaRör)
Jan Niemi
2022 (TO 34-11)

Förstudie - Dimensions- och formförändringar vid rörriktning
Stefan Heino
2021 (TO 34-10)

RakaRör. Etapprapport
Jan Niemi
2019 (TO 34-9)

Inventering av möjliga alternativ till betning av rör efter varmbearbetning (TubeSurf – slutrapport)
Johan Ahlström, David Lindell, Mikael Persson, Hanna Lange, Linus Wall, Kari Hautakangas, Lars Fager & Rachel Pettersson
2015 (TO 34-8)

TubeSurf – delrapport 2
2015 (TO 34-7)

TubeSurf – delrapport 1
2015 (TO 34-6)

Sommarjobb
2015 (TO 34-5) 

Fibertube Advanced - delrapporter
Karl Fahlström et al.
2013 (TO 34-4)

Fibertube Advanced
Karl Fahlström, Greger Wiklund & Ingemar Eriksson
2013 (TO 34-3)

On-line dimensionsmätning av rör
Björn Sjögren
2011 (TO 34-2)

Fibertube. Genomförbarhet av svetsning och skärning av rostfria rör med fiberlaser.
Alexander Kaplan, Greger Wiklund & Elin Westin
2008 (TO 34-1)