EK 4, Processkemisk analys

Expertkommitté 4, Processkemisk analys (JK 45054), är en expertkommitté som tillhör Ledningsgrupp analytisk kemi

Expertkommitténs område omfattar kemiska och fysikaliska analyser inom områdena:

  • Ytföroreningar
  • Betning
  • Dragning
  • Pressning
  • Valsning
  • Ytbehandling
  • Miljövård

Kommitténs ordförande

Marie Ekman, Gränges Sweden AB, Finspång

Kommitténs forskningschef

Robert Eriksson, Jernkontoret

Kommitténs medlemsföretag

Gränges Sweden AB, Finspång
LKAB, Malmberget
Outokumpu Stainless AB, Avesta
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
SSAB Europe, Borlänge
SSAB Special Steels, Oxelösund

Adjungerade

IVL, Svenska Miljöinstitutet, Stockholm
Swerim AB, Kista
Swerim AB, Luleå

Hur blir man medlem i kommittén?

Genom att först bli medlem i någon av moderorganisationerna, går det därefter att välja i vilken eller vilka expertkommittéer man vill delta. För medlemskap kontakta respektive moderorganisation:

Robert Eriksson, Jernkontoret
tel 08 679 17 17
robert.eriksson@jernkontoret.se