Utgivna rapporter, TO 45

Utgivna rapporter från Jernkontorets teknikområde 45,  Analytisk kemi. Listan är sorterad med den senaste överst.  

Observera: TO-rapporter är endast tillgängliga för deltagande företag, medan D-rapporter är öppna för alla.   
D-rapporter kan beställas/laddas hem under "Publicerat".


Kvantitativ våtkemisk analys inom stålindustrin – Del B, Analysteknik
Ari Ivaska, Leo Harju, Stig-Göran Huldén, Petra Larnesjö, Charlotte Wichardt, Leif Bergstrand, Alexander Henrich, Lars-Henrik Österholm och Robert Eriksson
2022 (TO 45-48 och D893:B) 
Mer information om rapporterna D 893 A och B

Kvantitativ våtkemisk analys inom stålindustrin – Del A, Allmän laboratorieteknik
Ari Ivaska, Leo Harju, Stig-Göran Huldén, Petra Larnesjö, Charlotte Wichardt, Leif Bergstrand, Alexander Henrich, Lars-Henrik Österholm och Robert Eriksson
2022 (TO 45-47 och D893:A)
Mer information om rapporterna D 893 A och B

Jernkontorets Certifierade Referensmaterial och deltagande i Euronorm CRM ProducersGroup
Sven Sundberg
2015 (TO 45-46)

Beräkning av mätosäkerhet vid XRF-analys
Rolf Didriksson
2014 (TO 45-45)

Oberoende prestandatest och acceptanstest av optisk spektrometer
Peter Henningsson, Martin Lundholm, Torbjörn Engkvist
2014 (TO 45-44)

Proficiency testing for Thiocyanate in water from a Coke plant
Henrik Aldén, Pelle Homman
2014 (D 859)
Mer information om rapporten (D859)

Utvärdering av hur PDA/OES metoden kan användas för processåterkoppling vid rostfri stålproduktion
Diana Janis, Pär Jönsson, Torbjörn Engkvist, Gunilla Runnsjö
2012 (TO 45-43)

Utvärdering av PDA/OES som metod samt av inneslutningsbilden i processprover av låglegerat stål
Diana Janis, Pär Jönsson, Ted Svensson, Astrid Granberg
2012 (TO 45-42)

Förbättrad uppföljning och styrning av metallurgiska processer genom tillförlitlig bestämning av inlösta element och icke-metalliska inneslutningar i stålprover
Arne Bengtson, Miroslava Sedlakova, Pär Jönsson, Diana Janis, Andrey Karasev, Gunilla Runnsjö, Torbjörn Engkvist, Astrid Granberg, Ted Svensson, Rolf Didriksson
2012 (D 845)
Mer information om rapporten (D845)

Determination of sulphur and nitrogen in steel by glow discharge spectrometry
Martin Lundholm
2012 (D 842) 
Mer information om rapporten (D842)

Förbättrad uppföljning och styrning av metallurgiska processer genom tillförlitlig bestämning av inlösta element och icke-metalliska inneslutningar i stålprover – Innestyr Fas 1
Arne Bengtson, Miroslava Sedlakova, Pär Jönsson, Ola Ericsson, Andrey Karasev, Gunilla Runnsjö, Torbjörn Engkvist, Astrid Granberg, Rolf Didriksson
2010 (D 855, TO 45-41)
Mer information om rapporten (D855)

Utvärdering av PDA/OES data
Arne Bengtson, Miroslava Sedlakova
2010 (TO 45-40)

Experimentell studie av provtagning av flytande stål
Ola Ericsson
2010 (D 831, TO 45-39)
Mer information om rapporten (D831)

Proficiency testing of used cold rolling emulsion and fresh oil concentrate
Anders Janols
2010 (D 833)
Mer information om rapporten (D833)

Guidline för kvalitetssäkring vid inköp och leverans av laboratorieutrustning
Torbjörn Engqvist, Sven-Erik Bäckman
2010 (D 828, TO 45-38)
Mer information om rapporten (D828)

Proficiency testing for Phenol and Cyanide 2008 in water from a Coke plant
Henrik Aldén, Petra Larnesjö, Magnus Falkenström
2009 (D 827)
Mer information om rapporten (D827)

Kartläggning av online-metoder för bestämning av tensidhalten i avfettningsbad
Alia Nasseri
2006 (TO45-37)

Provtagning och provberedning av stål. Rapport.
Brorson, Gabriella
2002 (TO 45-34)

Jämförelse med metoderna Cr-6 LOW och StaddCr för analys av låga halter krom (VI) i avloppsvattnet från neutralisationsverket. Rapport.
Larsson, Christina
2001 (D 779)

Ananlys av nitrater för miljö- och processkontroll genom neutraliseringsverk med hjälp av SIA (Sequental Injection Analysis).
Persson, Ulrika
2001 (D 778)

Automatiserad bestämning av kromat i ytbehandlingsbad, med SIA (Sequential Injection Analysis)
Halldén, Maria
2001 (D 777)

Bestämning av Cd, Pb och Cu i avloppsvatten från kemiska processer med anodisk strippning voltammetri och sekventiell injektionsanalys.
Granholm, Kim
2001 (D 776)

Utveckling av en sekventiell injektionsanalysmetod för bestämning av svaveldioxid i krackad gas från en förkoksningsprocess.
Kass, Markus
2001 (D 775)

En jämförelse av semikvantitativa analysprogram. Slutrapport.
Röyem, Claus
2001 (TO 45-28)

Determination of free nitrogen from steel with inert gas hot extraction
Nummensalo, Jan
1999 (TO 45-27)

A second investigation of the possibilities to determine oxygen in steel using glow discharge optical emission spectometry
Baltzer, Peter; Lundholm, Martin
1998 (D 757; TO 45-25; IM-3625)

Test av smältisoformering för analys av oxidiska material. Slutrapport.
Didriksson, Rolf
1997 (TO 45-24)

VDEh and Jernkontoret Chemists Committees Joint Meeting September 30 to October 2, 1996 in Stockholm and Raahe. Proceedings.
Sven Sundberg (ed.)
1996 (TO 45-23)

En förstudie inför konstruktion av ny glimlampa. Forskningsrapport.
Lundholm, Martin
1994 (TO 45-21; IM-3120)

Prestanda för ICP-tekniken vid rutinbestämning av höga halter. Slutrapport.
Wichardt, Charlotte
1994 (D 725; TO 45-20)

Kvalitetssäkring på analyslaboratoriet. Slutrapport
Flykt, Rolf
1993 (D 690; TO 45-19)

Presentation av de bärbara optiska spektrometern Metalscan 1625. Rapport.
Åslin, Erling
1993 (D 689; TO 45-18)

Karakterisering av ljusemission från dysa, lans och avgasflamma under AOD- och LD-färskning
Burman, Jan-Ola
1993 (TO 45-17)

Presentation av de portabla optiska spektrometrarna ARL Quantoport B och Spectro Spectroport. Rapport
Åslin, Erling
1993 (D 683; TO 45-16)

Analys av icke plana prover med glimlampa. Rapport.
Lundholm, Martin
1993 (D 680; TO 45-15; IM-2926)

Nordiska stålverks kemisters besök i USA 1990. Reseberättelse sammanställd.
Bavrell, Carl; Berglund, Bo; Sundberg, Sven
1992 (TO 45-14)

Bestämning av kväve i stål med VUV emissionsspektrometri. Rapport.
Baltzer, Peter; Lundholm, Martin
1992 (D 675; TO 45-13; IM-2788)

Automatiserad analys i stålverken. Slutrapport
Gottberg, Magnus; Johansson, Gösta; Ojaniemi, Erkki
1991 (D 665; TO 45-12)

Analys av ytbeläggningar och oxider på valsade material. Slutrapport.
Bengtson, Arne; Saric, Ante
1991 (D 663; TO 45-11; IM-2722)

Presentation av de bärbara röntgenspektrometrarna Texas Nuclear 9277 och Outokumpu X-MET 880.
Lunner, Sven-Eric; Karlsson, Åke
1991 (D 661; TO 45-10)

Alternativa metoder för provtagning och sändning av prov för att bestämma kemisk sammansättning av råjärn, stål och slagg. Litteraturstudie.
Malmberg, Donald
1991 (TO 45-08; MF90009)

Bestämning av kalcium i stål. Delrapport.
Gustavsson, Ingemar; Danielsson, Lars
1990 (D 644; TO 45-05; IM 2569)

Vägledning vid utformning av kvalitetsmanual för stålverkens analyslaboratorier. Delrapport.
1990 (D 641; TO 45-04)

Vidareutveckling av ytanalysteknik med glimlampa. Slutapport.
Bengtsson, Arne; Lundholm, Martin
1987 (D 601)

Bestämning av arsenik och tenn i stål med hjälp av hydridgenereringsteknik. Slutrapport
Berglund, Bo; Bäckman, Svenerik; Danielsson, Lars
1986 (D 590; IM-2078)

Snabb slaggprovning för processtyrning. Slutrapport
Bavrell, Carl; Bäckman, Svenerik
1986 (D 581)

Spektrometermetoder för materialförväxlingskontroll. Slutrapport.
Karlsson, Åke
1986 (D 580)

Analysmetoder för snabb kvantitativ bestämning av olika bindningsformer för aluminium i stål. Slutrapport
Danielsson, Lars; Bengtson, Arne; Hakala, Risto
1986 (D 575; IM-2043)

Dataprogram för mobil spektrometer. Delrapport.
Karlsson, Åke
1986 (B 596)

Provtagning och analys av stränggjutningspulver. Slutrapport.
Sellberg, Bertil; Viirret, Jorma
1985 (D 565)

Ytanalys av bearbetat material med glimlampa. Slutrapport.
Bengtson, Arne; Leijon, Willy
1985 (D 550 IM-1989)

Kurs i kvalitetssäkring för laboratoriepersonal framtagen av kommitté 4592 "Kvalitetssäkring på analyslaboratorier"
1991 (D 659; TO 45-09)

Bestämning av kol och väte med optisk emissionsspektrometri. Rapport. 
Lundholm, Martin
1990 (IM 2489; JKF D 647; TO 45-07)

DTA-undersökning av gjutpulver. Förstudie.
Björk, P.; Dahlstedt, A.; Seetharaman, S.; med förord av Bavrell, Carl
1990 (TO 45-06)

Analys och testning av eldfasta massor. Slutrapport.
Sundberg, S
1988 (TO 45-01)