Kamratföreningar

Det finns ett flertal kamratföreningar och -nätverk med anknytning till stålindustrin, både nationella och regionala.  

Spexframförande vid Bergshandteringens vänners årsmöte.

Kamratföreningarna och nätverken vårdar branschens traditioner i olika grupperingar och värnar om kamratskap. De kan syfta till att stärka samhörighet, sprida kunskap, värna specialintressen och de kan vara en länk mellan dem som är i aktiv tjänst och dem som har pensionerats. Föreningarna är ofta även ambassadörer för stålbranschen.

Här presenterar vi några av stålbranschens alla kamratföreningar: 

Bakgrund

I mitten av 1800-talet bildades de första sammanslutningarna för ingenjörer. Dessa var ofta regionala och uppkom för att utbyta erfarenheter mellan medlemmarna. De bestod ofta av sammanträden och föreläsningar med efterföljande diskussioner.

Inom bergshanteringen var man tidigt ute och den första föreningen i denna bransch var Värmländska Bergsmannaföreningen som bildades vid Fastingsmarknaden i Kristinehamn 1849. Föreningen fortlevde till 2020 då den lades ned och resterande tillgångar skänktes till Bergsskolan i Filipstad. Bergsmannaföreningen i Dalarna bildades 1856 och Bergshandteringens Vänner i Örebro, 1864.

Föredragen som hölls vid de årliga mötena publicerades tillsammans med de efterföljande diskussionerna i föreningarnas egna tidskrifter. Detta gjorde att kunskapen inom bergshanteringen spreds utöver det egna distriktet och att uppkomna problem gemensamt kunde dryftas.