Bergshandteringens vänner (BHV)

BHV har sedan 1864 verkat för att "liva och underhålla intresset för hanteringen". Föreningens kansli finns på Jernkontoret. 

Kamratföreningens Bergshandteringens vänner har till ändamål är att under årliga sammankomster genom föredrag och diskussioner i ämnen som rör bergshantering samt genom utgivande av dess förhandlingar liva och underhålla intresset för hanteringen.

Ordinarie årsmöte hålls under januari månad i samband med Hindersmässan i Örebro.

BHV:s logga

Ordförande:

Anders Ullberg

Sekreterare och kassör:

Rosina Gartz 

Kanslist:

Lena Johansson, Jernkontoret