SKGS

SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor. 

SKGS står för Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet och är ett samarbete mellan de fyra branschorganisationerna

  • Skogsindustrierna
  • IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
  • Svemin
  • Jernkontoret

SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor.

SKGS har en viktig roll att spela för att företräda basindustrins intressen och för att verka för politiska beslut som ger basindustrin konkurrenskraftiga villkor.

Dit hör att elförsörjningen i Sverige måste vara stabil och ge konkurrenskraftiga elpriser.

Politiken spelar en stor roll genom att sätta gränser för vilken elproduktion som är möjlig i landet. Genom beskattning och subventionssystem påverkar också politiken såväl investeringar och produktion. SKGS bidrar aktivt till debatten genom att lämna remissyttranden, vara aktiv i media och träffa politiker från riksdagspartierna för att lyfta upp aktuella viktiga frågeställningar.

 

Webbplats:

www.skgs.org