Forskning, innovation och digitalisering

Lägg till ett industriperspektiv i ditt seminarium och bjud in företrädare från svensk basindustri. Välkommen att boka oss till ditt evenemang! 

Vi pratar gärna om hur forskning och innovation stärker Sveriges konkurrenskraft och hur det världsberömda svenska stålet är en viktig del av utvecklingen av hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Vi kan också berätta om stålindustrins erbjudanden till kund, som ligger i den absoluta tekniska, ekonomiska och miljömässiga framkanten och utvecklas av drivna, engagerade och innovativa människor. Samtidigt som tillverkningsmetoderna har ett så litet miljömässigt fotavtryck som möjligt.


Göran BjörkmanGöran Björkman

Vd, Sandvik Materials Technology

Göran har arbetat inom Sandvik-koncernen sedan sin civilingenjörsexamen för snart 30 år sedan. Göran delar gärna med sig av sina erfarenheter inom produktionsledning, förbättrings- och utvecklingsarbete och affärsstrategier, men även av hur man integrerar hållbarhet i affären, bygger en stark kultur, och om ledarskap och kompetensförsörjning.
Kontakt:
e-post: goran.bjorkman@sandvik.com
telefon: 026 26 63 28

Helena Malmqvist

Helena Malmqvist

Forskningschef, Jernkontoret

Helena är metallurg, bergsingenjör från KTH, och leder arbetet inom teknikområdet Digitalisering (TO 60) och teknikområdet Energi- och ugnsteknik (TO 51).
Helena brinner för forskningssamverkan mellan industri och akademi och har närmare 30 års erfarenhet från industriforskning inom bland annat ABB och Kanthal. 
Kontakt:
e-post: helena.malmqvist@jernkontoret.se
telefon: 08 679 17 54

Gert NilsonGert Nilson

Teknisk direktör, Jernkontoret 

Bred industribakgrund och erfarenhet från bland annat USA och Tyskland. Kreativitet och innovation står i fokus när Gert Nilson pratar om framtidens basindustri. 

 

Kontakt:
e-post: gert.nilson@jernkontoret.se
telefon: 070 253 01 14

Göran NyströmGöran Nyström

Chef för marknadsföring och teknologi samt vice vd, Ovako

Göran är civilingenjör från Uppsala och har arbetat med stål och produkter baserade på stål och hårdmetall större delen av sitt liv, inom såväl marknad som produktion och produktutveckling. Han kom från Sandvik till Ovako 2012. Göran kan det mesta om skrotbaserad ståltillverkning och kan förklara vad det är för skillnad på stål och stål. Dessutom pratar också Göran gärna om produktutveckling, hållbara och innovativa värdekedjor samt stålindustrins roll i den cirkulära ekonomin.
Kontakt:
e-post: goran.nystrom@ovako.com
telefon: 08 622 13 09

Martin PeiMartin Pei

Teknisk direktör, SSAB

Martin är doktor i metallurgi från KTH med bred och internationell erfarenhet från stålindustrin. Han har jobbat på SSAB sedan 2001 och innehaft flera roller, bland annat som forskningschef på metallurgin och produktionschef för stålverket, samt affärsområdeschef för SSAB APAC. Sedan 2007 har Martin varit teknisk direktör på SSAB och han är även styrelseordförande för HYBRIT Development AB, som är ett samriskbolag mellan SSAB, LKAB och Vattenfall för utveckling av teknologi för en fossilfri stålindustri.
Kontakt:
e-post: martin.pei@ssab.com
telefon: 08 45 45 780

Bo-Erik PersBo-Erik Pers

Vd, Jernkontoret

Har mångårig erfarenhet från stålindustrin bland annat som marknadsdirektör och FoU-chef på SSAB. Passion för konkurrenskraft och svenska förutsättningar att konkurrera globalt. Bo-Erik är även medlem i Industrirådet, ordförande i två av ägarbolagen till forskningsinstitutet Swerim samt ordförande för Svenska institutet för standarder, SIS. 
Kontakt:
e-post: bo-erik.pers@jernkontoret.se
telefon: 070 638 20 22

Johnny SjöströmJohnny Sjöström

Vice vd och chef för Special Steels, SSAB

Johnny Sjöström var tidigare vd för Uddeholms AB och talar gärna om vikten av att ha unika stål. Utöver det så är han väl insatt i 3D-printing och digitalisering och dess inverkan på stålindustrin. Johnny har också bott och arbetat i Kina och är väl insatt i stålindustrins globala handelsvillkor.
Kontakt:
e-post: johnny.sjostrom@ssab.com
telefon: 08 45 45 700