Miljö, energi och klimat

Lägg till ett industriperspektiv i ditt seminarium och bjud in företrädare från svensk basindustri. Välkommen att boka oss till ditt evenemang! 

Vi pratar gärna om det miljösmarta materialet stål och varför det är helt nödvändigt för utvecklingen av det hållbara samhället, om hur stålet skapar miljönytta när det används, om det effektiva utnyttjandet av råvaror och energi. Vi berättar gärna också om hur industrin arbetar med att minimera miljöpåverkan, i vatten, mark och luft och vad EU:s förslag till nya regler för utsläppshandel kan få för globala konsekvenser. 


Helén AxelssonHelén Axelsson

Miljö- och energidirektör, Jernkontoret 

Specialist på energi, klimatfrågor, EU:s utsläppshandel och andra styrmedel. Värnar om helhetsperspektivet i miljödebatten.

 

Kontakt:
e-post: helen.axelsson@jernkontoret.se
telefon: 070 370 92 31

Eva BlixtEva Blixt

Rådgivare i miljöfrågor och forskningschef, Jernkontoret

Eva pratar helst av allt om hur stålindustrin skapar samhällsnytta och bidrar till att nå de globala målen, men hon är också expert på stålindustrins restprodukter, utsläppsdirektiv och BAT-slutsatser. Eva är ekonom med ett förflutet inom regeringskansliet och hon sitter i styrelsen för Världsnaturfonden WWF i Sverige. 
Kontakt:
e-post: eva.blixt@jernkontoret.se
telefon: 08 679 17 95

Björn HaaseBjörn Haase

Chef icke-metalliska produkter, Höganäs AB

Björn Haase har över trettio års erfarenhet i branschen och talar gärna om möjligheterna att använda stålindustrins restprodukter och stålindustrins insatser för haven, bland annat genom partnerskapsprojektet Minrent inom Metalliska material. Björn svarar även gärna på frågor om hållbarhetsfrågor och ståltillverkning i allmänhet. 
Kontakt:
e-post: bjorn.haase@hoganas.com
telefon: 042 33 81 64

Marcus HedblomMarcus Hedblom

Vd, Ovako

Tillträdde på Ovako som högste chef i slutet av 2015 med gedigen finansiell bakgrund och stort teknikintresse. Passionerad av att förbättra industrins internationella konkurrenskraft, med särskilt fokus på Sveriges energisystem och säkerhet på arbetsplatsen.
Kontakt:
e-post: marcus.hedblom@ovako.com
telefon: 08 622 13 00 (vxl.)

Pär HermerénPär Hermerén

Rådgivare i energi- och klimatfrågor, Jernkontoret

Pär är energiexpert med många års erfarenhet från både den offentliga och privata sidan och anlägger gärna ett helhetsperspektiv på frågor om bland annat energieffektivisering och energiförsörjning. Pär är civilekonom och leder Jernkontorets energiråd.  
Kontakt:
e-post: par.hermeren@jernkontoret.se
telefon: 08 679 17 57

Thomas Hörnfeldt Thomas Hörnfeldt

Hållbarhetschef och omvärldsanalytiker, SSAB

Thomas har lång och bred erfarenhet av stål och verkstadsindustrin i Sverige och är utbildad civilingenjör vid KTH och har dessutom en MBA från Uppsala universitet. Thomas kan svara på allt från hur stål tillverkas till hur världsmarknaden, handeln och jobbtillväxten inom industrin ser ut. Dessutom är han ett proffs på hållbarhetsfrågor inom stålindustrin. 
Kontakt:
e-post: thomas.hornfeldt@ssab.com
telefon: 070 83 34 14

Göran NyströmGöran Nyström

Chef för marknadsföring och teknologi samt vice vd, Ovako

Göran är civilingenjör från Uppsala och har arbetat med stål och produkter baserade på stål och hårdmetall större delen av sitt liv, inom såväl marknad som produktion och produktutveckling. Han kom från Sandvik till Ovako 2012. Göran kan det mesta om skrotbaserad ståltillverkning och kan förklara vad det är för skillnad på stål och stål. Dessutom pratar också Göran gärna om produktutveckling, hållbara och innovativa värdekedjor samt stålindustrins roll i den cirkulära ekonomin.
Kontakt:
e-post: goran.nystrom@ovako.com
telefon: 08 622 13 09

Martin PeiMartin Pei

Teknisk direktör, SSAB

Martin är doktor i metallurgi från KTH med bred och internationell erfarenhet från stålindustrin. Han har jobbat på SSAB sedan 2001 och innehaft flera roller, bland annat som forskningschef på metallurgin och produktionschef för stålverket, samt affärsområdeschef för SSAB APAC. Sedan 2007 har Martin varit teknisk direktör på SSAB och han är även styrelseordförande för HYBRIT Development AB, som är ett samriskbolag mellan SSAB, LKAB och Vattenfall för utveckling av teknologi för en fossilfri stålindustri.
Kontakt:
e-post: martin.pei@ssab.com
telefon: 08 45 45 780

Karin ÖstmanKarin Östman

Expert på livscykelanalys för stålprodukter, Jernkontoret

Har bred bakgrund inom miljöområdet, från länsstyrelsen till Sandvik Materials Technology och nu Jernkontoret. Koll på miljöperspektiven både från statens såväl som industrins perspektiv. 
Kontakt:
e-post: karin.ostman@jernkontoret.se
telefon: 070 314 16 98