Utbildning och kompetensförsörjning

Lägg till ett industriperspektiv i ditt seminarium och bjud in företrädare från svensk basindustri. Välkommen att boka oss till ditt evenemang! 

Vi pratar gärna om den svenska stålindustrins internationella verklighet, det systematiska arbete som pågår för att uppnå jämlikhet, behovet av kompetenta medarbetare med skiftande bakgrund och hur denna mångfald bidrar till framgång.


Phetra EricssonPhetra Ericsson

Personaldirektör, Ovako

Phetra började på Ovako 2011 som HR chef i Hällefors och efter sin roll som tillförordnad platschef är hon idag Personaldirektör och ansvarar även för säkerhet, miljö, hållbarhet och kommunikation.
Phetra har ett stort engagemang i frågor som rör kompetensförsörjning och pratar gärna om vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare, hur företag måste engagera sig på de orter de verkar och hur man ska skapa rätt förutsättningar för framtida kompetensförsörjningsbehov.
Kontakt:
e-post: phetra.ericsson@ovako.com
telefon: 08 622 13 34

Monika GuténMonika Gutén

Vd, Tibnor Sverige och Danmark

Monika är civilekonom med lång erfarenhet inom stålindustrin, från Sandvik och SSAB, framförallt med affärsutvecklingsfrågor. Monika sitter också i styrelsen för Industriarbetsgivarna och pratar gärna om vikten av svensk konkurrenskraft och hållbar utveckling. Mångfald, arbetsmiljö och säkerhet är också frågor som Monika brinner för.
Kontakt:
e-post: monika.guten@tibnor.com
telefon: 010 484 00 00

Maria LångbergMaria Långberg

HR- och kommunikationsdirektör, SSAB

Maria har jobbat på SSAB sedan 2013 och har en bred erfarenhet av ledarskap, personal och kommunikationsfrågor. Maria är ekonom från Uppsala universitet och har en MBA från Stockholms universitet. Dessutom har Maria varit hållbarhetsdirektör på SSAB och har en stor passion för stålindustrins möjligheter att bidra till en bättre värld, både genom sina produkter men också som en aktiv samhällsaktör. 
Kontakt:
e-post: maria.langberg@ssab.com
telefon: 

Helena Malmqvist

Helena Malmqvist

Forskningschef, Jernkontoret

Helena är metallurg, bergsingenjör från KTH, och leder arbetet inom teknikområdet Digitalisering (TO 60) och teknikområdet Energi- och ugnsteknik (TO 51).
Helena brinner för forskningssamverkan mellan industri och akademi och har närmare 30 års erfarenhet från industriforskning inom bland annat ABB och Kanthal. 
Kontakt:
e-post: helena.malmqvist@jernkontoret.se
telefon: 08 679 17 54

Ellen Myrén ScottEllen Myrén Scott

HR-chef, Uddeholms AB

Ellen är ekonom och personalvetare och började på Uddeholm med att göra sitt examensarbete. Hon är alltså själv exempel på det hon gärna berättar om: vikten av att skapa relationer med barn och ungdomar för att trygga kompetensförsörjningen. Uddeholm ordnar bland annat LAN-partyn och bjuder in till visningar och praktik, de driver aspirantutbildning och de samverkar med Teknikcollege och högskolor och universitet på olika sätt.
Kontakt:
e-post: ellen.scott@uddeholm.com
telefon: 0563 174 77

Bo-Erik PersBo-Erik Pers

Vd, Jernkontoret

Har mångårig erfarenhet från stålindustrin bland annat som marknadsdirektör och FoU-chef på SSAB. Passion för konkurrenskraft och svenska förutsättningar att konkurrera globalt. Bo-Erik är även medlem i Industrirådet, ordförande i två av ägarbolagen till forskningsinstitutet Swerim samt ordförande för Svenska institutet för standarder, SIS. 
Kontakt:
e-post: bo-erik.pers@jernkontoret.se
telefon: 070 638 20 22

Johnny SjöströmJohnny Sjöström

Vice vd och chef för Special Steels, SSAB

Johnny Sjöström var tidigare vd för Uddeholms AB och talar gärna om vikten av att ha unika stål. Utöver det så är han väl insatt i 3D-printing och digitalisering och dess inverkan på stålindustrin. Johnny har också bott och arbetat i Kina och är väl insatt i stålindustrins globala handelsvillkor.
Kontakt:
e-post: johnny.sjostrom@ssab.com
telefon: 08 45 45 700