Bruksbibliografi: Ä

A    B    C     D     E     F     G     H      I      J    

K     L    M     N     O     P    Q               

U         W     Y      Z      Å      Ä      Ö

                        

Asterisk (*) framför titeln anger att den ej finns i Jernkontorets bibliotek.

Ädelfors gruva

Swab, Anton: Anmärckningar öfver gull-gångarna vid Ädelfors i Småland, Jönköpings län, Östra härad och Alsheda pastorat. (Kungl. vetenskapsakad. handlingar. 1745, s. 117-136.)

Swab, Ant.: Rön gjorde uti Ädelfors gullgrufvor, huru qvartsgångar kunna uppsökas, då de af klyfter blifva afskurne. (Kungl. vetenskapsakad. handlingar. 1751, s. 42-45, 48-49.)

Wallerius, Joh. Gotschalk: Dissertatio historica-mineralogica de Aurifodina Ädelfors. - Upsaliæ, 1764. 26 s.
*Hermelin, Samuel Gustaf.: Berättelse om amalgations inrättningen vid Ädelfors guldverk. (Kungl. vetenskapsakad. handlingar. T. 13 (1792) s. 39-66.)

*Hermelin, Samuel Gustaf.: Berättelse om amalgations inrättningen vid Ädelfors guldverk. (Kungl. vetenskapsakad. handlingar. T. 13 (1792), s. 39-66.)

*Swab, A.: Om amalgations innrättningen vid Ädelfors guldverk. (Kungl. vetenskapsakad. handlingar. 1794, s. 39-66.)

Carlberg, J. O.: Historiskt sammandrag om svenska bergverkens uppkomst och utveckling samt grufvelagstiftningen, ... - Stockholm, 1879. 663 s.
   Ädelfors guldverk behandlas på s. 211-216.

Kjellberg, B.: Om guldförekomsten i Ädelfors grufvefält. (Jernkontorets Annaler. Årg 58, N.S. 1893, s. 304-310.)

Witt, Th.: Sveriges ädlare malmer jämte grufvor. - Falun, 1906. 85 s.
   Ädelfors behandlas på s. 7-8.

Tegengren, F. R.: Sveriges ädlare malmer och bergverk. - Stockholm, 1924. 406 s. Ill. (Sveriges geologiska undersökning. Ca 17.) 
Ädelfors guldförekomster behandlas på s. 353-356.

Sahlin, Carl: Upptäckten av Ädelfors. Ett 200-årsminne. (Meddelande från Norra Smålands fornminnes- och Jönköpings läns hembygdsförbund. 11 (1938) s. 64-73.)
   Även utgiven som särtryck.

*Wallerius, Joh. Gotschalk: Om Ädelfors guldgruva. Akademisk avhandling ventilerad i Uppsala 1764. - [Höör], 1975. 28 s.

Älvkarleö bruk, Älvkarleö skn

*Hallenberg, Aron: Ett gammalt upplandsbruk som försvinner. (Uppland. 1948, s. 136-143.

Liljeroth, Einar: Älfkarleö bruk genom tre sekler. En krönika. (Bergslaget. 1960, nr. 1, s. 3-8.)

*Älfkarleö. (Bergslaget. 1964, nr. 4, 6 s.)