Bruksbibliografi: C

A    B    C     D     E     F     G     H      I      J    

K     L    M     N     O     P    Q               

U         W     Y      Z      Å      Ä      Ö

                        

Asterisk (*) framför titeln anger att den ej finns i Jernkontorets bibliotek

Carlsdals bruk

Lindberg, Gustaf: Karlskoga bergslag. Historia och beskrifningar. - Stockholm, 1897. 231 s. Ill.
   Karlsdals bruk behandlas på s. 117-134.

Leyler, L. E.: Karlsdal. (I Karlskoga bergslag. Uppsala, 1926, s. 83-88.)

Leyler, L. E.: "Lindbergarna på Karlsdal". (I Karlskoga bergslag. Uppsala, 1926, s. 129-131.)

Wistrand, Karl: Hört och upplevat. - Stockholm, 1962. 244 s. Ill.
   Behandlar Karlsdals bruk under disponent Sixten Wohlfart s. 62-64.

*Danielsen, Nils: Minnen från Carlsdahls bruk. (Från bergslag och bondebygd. Årg. 26 (1971) s. 81-94.)

Karlsdals bruks historia. (Engelbrekt. 7 (1984) nr. 1, s. 38-39.)

Irholm, Sven: Karlsdals bruk i tiden och i världen. - Karlskoga, 1991. 766 s. Ill.

Charlottenbergs bruk, Eda skn

Jacobsson, C. A.: Utdrag ur smidesverkmästaren C. A. Jacobssons tjensteberättelse för år 1877. (Jernkontorets Annaler. N.S. Årg. 33 (1878) s. 526-530.)
   Charlottenberg behandlas på s. 527-530.

Törnblom, Wilhelm: Berättelsen om Charlottenbergs bruk. - [Säffle], 1953. 135 s. : ill.