Bruksbibliografi: E

A    B    C     D     E     F     G     H      I      J    

K     L    M     N     O     P    Q               

U         W     Y      Z      Å      Ä      Ö

                        

Asterisk (*) framför titeln anger att den ej finns i Jernkontorets bibliotek.

Edskens masugn

Några minnesblad om bessemermetodens genomförande vid Edske masugn 1858 och dess utveckling vid Sandvikens bruk intill
1883. - Stockholm, 1883. 32 s. Ill.

Johansson, Arvid: På det svenska bessemerstålets 75-årsdag. (Med hammare och fackla. 5 (1933-34) s. 33-47.)

Norberg, P[etrus] Gästriklands hyttor och hamrar. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 33 (1958) h. 4, s. 193-475.)
Högbo bruk med Edskens masugn behandlas på s. 310-318. - Även utgiven som särtryck.

Lindroth, Gustaf T.: Ur Bessemerprocessens utvecklingshistoria vid Edskens masugn åren 1857-1858 och jämförelse med dess första efterföljare vid Långshyttan och Västanfors i början
av 1860-talet. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 34 (1960) h. 4, s. 143-222.)

Carlberg, Per: Bessemerförsöken vid Edsken åren 1857-1858. Kommentarer till Gustaf T. Lindroths uppsats i häfte 4, 1960. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 34 (1961) h. 1, s. 224-229.)

Carlberg, Per: Bessemermetodens genombrott vid Edsken och Högbo. (Med hammare och fackla. 22 (1962) s. 7-130.)

Ehrendals bruk

Hahr, Gösta: Ehrendals styckebruk. Ett axplock ur dess historia. (Arte et marte. 1953, s. 37-41.)

Lindgren, H. A.: Slagghögen berättar. Några anteckningar kring Ehrendals nedlagda styckebruk. (Svensk smidestidning. Årg. 44 (1959) s. 61-63.) 

*Gerdtman, Folke: Ehrendals brukshistoria - föremål för forskarmöda. (Gerdtman, F.: Den gamla Gnestabygden. 1963, s. 14-15)

Eksjöhovgårds kopparverk

Stedt, Nils: En brukskoncern i Småland på 1700-talet. (Med hammare och fackla. 27 (1974) s. 35-66. Ill.
Fredriksberg och Eksjöhovgårds kopparverk behandlas på s. 46-51.

Engelsbergs bruk, Västervåla skn

Engelsberg. Ett gammalt minnesrikt järnbruk. (Från svenska bruk. 4 (1927) nr. 11, s. 8-11.)

Norberg, P[etrus]: Bidrag till Engelsbergs bruks historia. Ur gamla papper och arkiv samlade och med anledning av Engelbrektsminnets firande utgivna. - Stockholm, 1934. 557 s. Ill.

*Sillén, Gunnar: Engelsbergs bruk. (AT. Arkitekttidningen. 1974, nr. 14, s. 5-6.)

*Bauer, Walter: Engelsbergs bruk. Bruksherrgårdens trädgård. Del av ett pilotprojekt i det europeiska byggnadsvårdsåret. (Lustgården. 55/56 (1974-76) s. 7-15.)

Blomstrand, Håkan & Svensson, Hans: Anläggningar vid Engelsbergs bruk. Karta med kommentar. (Västmanlands Fornminnesförenings årsskrift. 53 (1975) s. 47-61)

Broman, Lena & Wikström, Margareta: Engelsbergs bruk. Bostadsbebyggelse och bostadsförhållanden under 1900-talet. (Västmanlands Fornminnesförenings årsskrift. 53 (1975) s. 62-86)

*Bystedt, Britt-Marie: Industriminnen som lever. (Vår industri. 4 (1975) nr. 8, s. 26-29.)

*Engelsbergs bruk. (Byggnadsvård inom Hallands, Kristianstads, Malmöhus län. Ombyggnadskonferens... Utg. av Statens industriverk. SIFU-enheten. Stockholm, 1975, s. 4-5)

*Engelsbergs bruk. En kortfattad historisk orientering. Utg. av Avesta Jernverks AB. - Avesta, 1975. 9 s.

Hermelin, Bo: Engelsbergs bruk. En historisk orientering. (Västmanlands Fornminnesförenings årsskrift. 53 (1975) s. 5-23)

*Johanson, Sture: Byggnadsminne bevaras. Restaurering på rätt sätt. (Byggnadsindustrin. 45 (1975) nr. 13, s. 11-12, 14.)

Lundén Thomas: Ett samhälle och dess invånare i tiden och geografin. (Västmanlands Fornminnesförenings årsskrift. 53 (1975) s. 87-105)

*Lundén, Thomas & Sporrong, Ulf: Ängelsberg - bruk och samhälle. Stockholm, 1975. 122 s. Ill. (Stockholms universitet. Kulturgeografiska institutionen. Rapporter, 1975:3)

Nisbeth, Åke: Bebyggelsen vid Engelsbergs bruk. (Västmanlands Fornminnesförenings årsskrift. 53 (1975) s. 24-46)

*Nisser, Marie: Engelsbergs ironworks. (Architectural review. 157 (1975) Jan., s. 29-34.)

Swedish industrial archaeology. Engelsberg ironworks. A pilot project. Ed. by Bengt Holtze ... - Stockholm, 1975. 363 s. Ill. (Jernkontorets bergshistoriska skriftserie. 18)

*Wretholm, Eugen: Här dånar ännu hammarslagen. Veckojournalens miljöpatrull i Engelsberg. (Veckojournalen. 1975, nr. 32, s. 18-19, 50.)

*Åhlström, Per: Här dånade hammarslagen. (Metallarbetaren. 86 (1975) nr. 39, s. 22-24.)

Nisser, Marie: Engelsbergs bruk. En vägledning. - Stockholm, 1976. 64 s. Ill.

*Nordin, Erik: Skrytprojekt, inte pilotprojekt. (Arkitektur. 76 (1976) nr. 1 s. 27-28.)

Nordström, Alf: Bergsmän och brukspatroner. - Stockholm, 1987. 231 s. Ill.
 Engelsbergs bruk behandlas på s. 40-51.

Norberg, Axel: Gabriel Casper Timm på Engelsberg som tidningsläsare och boksamlare. (Bergslagsarkiv. Årg. 2 (1990) s. 46-60.)

Dellbeck, Johan & Nordh, Ulf: Engelsbergs bruk, herrsmedjan. Renovering hösten 1993. Antikvarisk kontrollrapport och dokumentation. - [Västerås, 1994] (duplic.). 40 bl. Ill.

*Holm-Alvestrand, Kerstin: Engelsbergs bruk. En dörr till världsarvet. (ICA-kuriren. 1995, nr. 45.)

*Norberg, Axel: Engelsberg under 1700-talet. (Årsskrift / Västmanlands fornminnesförening och Västmanlands läns museum. 74 (1997) S. 50-51.)

*Söderholm, Sture: Vykort från Engelsberg och Västervåla från 1900 till 1950. Redaktör: Sture Söderholm. - Västerås, 1998. 30 s. Ill.

Eskilstuna fristad

Hellberg, Knut: Järnets och smedernas Eskilstuna. Bidrag till smidesindustriens historia från äldsta tid till storindustrialismens genombrott. - Katrineholm, 1937-1938. 2 vol. 356 + 372 s.  Ill.

Carl Gustafs stad. Reinhold Rademachers manufakturverk och Eskilstuna. Utg. av Eskilstuna stad vid 300-årsjubiléet 1959. - Eskilstuna, 1959. 226 s., 25 pl.-bl., 1 kartbl. Ill. (Historiska skrifter, 1)

Ohlsson, Bror-Erik: Eskilstuna fristad. Fristadsinrättningen i Eskilstuna före sammanslagningen med gamla staden 1771-1833. Utg. av Eskilstuna kommun vid 200-årsjubiléet 1971. - Eskilstuna 1971. 241 s. Ill. (Historiska skrifter, 3)

Hörsell, Ann: Borgare, smeder och änkor. Ekonomi och befolkning i Eskilstuna gamla stad och fristad 1750-1850. - Uppsala, 1983. 205 s. (Studia historica Upsaliensia, 131) 

Magnusson, Lars: Den bråkiga kulturen. Förläggare och smideshantverkare i Eskilstuna 1800-1850. - Stockholm, 1988. 411 s. Ill. (Människan i historien)