Bruksbibliografi: U

A    B    C     D     E     F     G     H      I      J    

K     L    M     N     O     P    Q               

U         W     Y      Z      Å      Ä      Ö

                        

Asterisk (*) framför titeln anger att den ej finns i Jernkontorets bibliotek.

Uddeholms bruk

Geijer, Reinhold: Uddeholms bolag 1746–1896. – Stockholm, 1896.

Almquist, Joh. Ax.: Uddeholmsverken. Historisk skildring. – Uddeholm, 1899. 523 s. Ill.

Grönstedt, Johan: Äro Uddeholms aktebolags aktier värda öfver eller under 2,500 kr stycket. – Stockholm, 1917. 42 s.

Holmberg, Olof: Från en värmländsk storindustri. Uddeholm. (Svenska Turistföreningens årsskrift. 1928, s. 60–86.)

Uddeholms Aktiebolag, Uddeholm. The Uddeholm Company Co. - Stockholm, 1933. 8 s.

Heckscher, E. F.: Uddeholm under frihetstiden. (Vi Uddeholmare. 1945:4, s. 4-7, 10-11.)

Arpi, G.: Träkolets roll inom järnhantering och skogsbruk. Några drag av Uddeholms aktiebolags utveckling efter 1850. (Ymer. 68 (1948) s. 81-103.)

Geijerstam, Emanuel af: Levernebeskrivning. Utg. av Ingvar Andersson. - Uddeholm, 1954. 111 s. Ill. (Källpublikationer och studier till Uddeholms histroria. 1)

Andersson, Ingvar: Uddeholm. Värmlandsbruk med världsrykte. Fotografier av K. W. Gullers. - Uddeholm, 1955. 79 s. Ill.

Andersson, Ingvar: Uddeholm. - Uddeholm, 1955. 78 s. Ill.

Andersson, Ingvar: Uddeholms historia. Människor, händelser, huvudlinjer. Från äldsta tid till 1914. - Stockholm, 1960. 599 s. Ill.

Andersson, Ingvar: Kort historisk återblick på Uddeholms Aktiebolag i samband med 300-årsjubileet. (Bergsbladet. Årg. 25 (1968) nr. 3, s. 4-10.)

Andersson, Ingvar: Uddeholms herrgård under tre sekler. - [Stockholm], 1968.
95 s. Ill. (Källpublikationer och studier till Uddeholms histroria. 2)

[Kjellström, Nils]: Uddeholm. En jubileumsskiss 1968. - [Uddeholm], 1968.
38 s. Ill.
   Omslagstitel: Uddeholm 1668-1968.

Guldmedalj till Uddeholm. (Bergsmannen. 1971, nr. 2, s. 5.)

Uddeholm. Ensamtillverkare i Skandinavien av tri och per. Störst i Europa på kraftpapper. Störst i världen på vissa stålkvaliteter. (Bergsmannen. 1971, nr. 1, s. 14-15.)

Jakenberg, Klas-Erik: Uddeholms aktiebolag 1870-1985. En historisk översikt. - [Nykroppa], 1991. 732 s. Ill.
 

Uddeholm Tooling AB, Hagfors

Wäingelin, Jan: Han [Torgny Frykman] vände åter till bruket. (Dagens industri. Årg. 23 (1998) nr. 25, s. 20.) 

Ulfshyttan

Sahlin, Carl: Grängshammars och Ulfshyttans bruksegendom. Anteckningar. – Stockholm, 1904. 118 s. Ill.

Hessle, Birger: Ulfshyttans masugnsanläggning. (Dokumentation av svensk järn- och stålindustri : metallurgi I. Stockholm, 1991, Jernkontorets bergshistoriska utskott. Rapport H 48, s. 3-21.)

Hillerström, Gottfrid: Hyttor, hammarsmedjor och kvarnar i Silvberg. En rundvandring till forna arbetsplatser. – Säter, 1973. 98 s. Ill. (En bok om Silvberg. [1])
  Ulfshyttan behandlas på s. 87-95.
 

Ullfors bruk

Backman, Adolf: Då nysme'n kom – och produktionen steg. (Bergslaget. 10 (1955) nr. 1, s. 25-27.)

Backman, Adolf: I grevens dagar. En f. d. dammbordspojke berättar. (Bergslaget. 6 (1951) nr. 3, s. 26-31.)

Upperuds bruk

Stedt, Nils: En brukskoncern i Småland på 1700-talet. (Med hammare och fackla. 27 (1974) s. 35-66. Ill.
  Upperud behandlas på s. 63.

Edestam, Anders: De dalsländska järnbruken. - Vänersborg, 1977. 430 s. Ill.
   Upperuds bruk behandlas på s. 24-67.

Upsala järnbruk

Lindgren, H. A.: Mellansysslets järnbruk. (Fagersta forum. Årg. 10 (1956) nr. 2, s. 32-38.) 

Uttersbergs bruk

[Lorichs, L. L.]: Köping-Uttersbergs järnväg 1866-1916. - Stockholm, 1916. 116 s. Ill.
  Uttersberg behandlas på s. 10-12.

Utö gruvor

Erdmann, A.: Utö jernmalmsfält i Stockholms län. (Kungl. Vetenskapsakademiens handlingar. 1854, s. 241-344, pl. i-xix.)

Även utg. som särtryck 1856.

Hedberg, Nils: Om grufdriften vid Utö järnmalmfält. Historisk översikt. (Jernkontorets annaler. Årg. 50 (1895) s. 109-149, pl. vi-ix.)

Holmquist, P. J.: Archæan geology of the coast-regions of Stockholm. (Geologiska Föreningens i Stockholm förhandlingar. Bd. 32 (1910) s. 789-911.)
   Utö behandlas på s. 855-905.

Wennberg, Svante: En historisk och malmgeologisk exposé över Utögruvan. (Svensk bergs- och brukstidning. 1923, s. 150-154, 162-164, 174-176.) 

*Hedenstierna, D.: Utö. Bebyggelse och näringsliv förr och nu. (Ymer. 1943, s. 256-285.)

Geijer, Per & Magnusson, Nils H.: De mellansvenska järnmalmernas geologi. - Stockholm, 1944. (Sveriges geologiska undersökning. Ca 35)
   Utö behandlas på s. 587-590.

Franzén, Folke: Utö gruvors historia. (Bergsbladet. Årg. 32 (1975) nr. 4, s. 40-43.)

Lindahl, Johan: En fiskarpojkes Utö. - Stockholm, 1976. 88 s.

*Ankarberg, C.-H.: Utö gruvor. (Årsskrift. Stiftelsen Stockholms skärgård. 1977, s. 40-45.)