Bruksbibliografi: Y

A    B    C     D     E     F     G     H      I      J    

K     L    M     N     O     P    Q               

U         W     Y      Z      Å      Ä      Ö

                        

Asterisk (*) framför titeln anger att den ej finns i Jernkontorets bibliotek. 

Yxsjö kopparhytta

Carlborg, Harald: Ljusnarsbergs malmtrakt i Örebro län : historik. - Uppsala, 1934. 264 s.
   Yxsjö kopparhytta behandlas på s. 238.

Ymningshyttan

Utredning angående rekognitionsskogarna. – Stockholm, 1919. 458 s. (Åbokommitténs betänkande ; 2)
   Ymningshyttan behandlas på s. 143.

Norelius, C. Oskar & Magnusson, Nils H.: Lekebergslagen i Örebro län. – Filipstad, 1935. 134 s.
   Ymningshyttan behandlas på s. 44–45.

Klingnéus, Sören: Från Nerikes faktori till Bofors. Krigsindustrin i Örebro län. Svartkrut, artilleripjäser och ammunition fram till 1875. (Närkingar i krig och fred. Soldater och militär organisation i Örebro län. – Örebro, 1989. S. 421–466.)
   Ymningshyttan behandlas på s. 458.