Ordlista: A

 A     B     C     D     E     F     G     H     I      J   

 K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T   

 U     V W    X Y Z     Å     Ä     Ö 

                        

Anlöpning, värmebehandling av härdat stål för att göra den bildade martensiten segare och mindre spröd.

AOD (Argon Oxygen Decarburization) en process för minskning av kolhalten i rostfria stål. Från ljusbågsugnen överförs det flytande stålet till en reaktor (AOD-konverter) där en blandning av ädelgasen argon och oxygen (syrgas) blåses in i smältan.

Austenit, strukturform i stål där elementarcellen i atomgittret är kubiskt ytcentrerad. Austenit kan lösa upp till 2 procent kol. I låglegerat stål förekommer austenit endast över 723°C.

Automatstål, stål med sådana egenskaper att spån lätt bryts av när man bearbetar det i t.ex. (automat)svarvar. Ofta legerat med bly eller svavel.

Avkolning innebär att ytskiktet hos ett stål förlorar kol till en oxiderande omgivning. Avkolningen i ytskiktet är diffusionsstyrd.

Avsvavling, borttagande av svavel eller svavelhaltiga ämnen. Inom metallurgin syftar termen främst på avlägsnandet av svavel ur råjärn (flytande tackjärn). Svavel är i de flesta sammanhang en oönskad beståndsdel i stål.