Ordlista: Ä

 A     B     C     D     E     F     G     H     I      J   

 K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T   

 U     V W    X Y Z     Å     Ä     Ö 

                        

Ämnen, halvfabrikat av stål som framställs antingen direkt genom stränggjutning eller genom valsning/smidning av göt. Ämnen vidarebearbetas genom valsning eller smidning till handelsfärdigt stål. Beroende på i första hand tvärsnittets form uppdelas ämnen i slabs, billets och blooms.