Ordlista: F

 A     B     C     D     E     F     G     H     I      J   

 K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T   

 U     V W    X Y Z     Å     Ä     Ö 

                        

Ferrit, strukturform i stål där elementarcellen i atomgittret är kubiskt rymdcentrerad. Kol är olösligt i ferrit.

Fjäderstål, stål med god utmattningshållfasthet i samband med upprepad elastisk deformation. Vanliga legeringsämnen är kisel, mangan, krom och vanadin.

Formbarhet, förmågan att tåla plastisk deformation utan att brista. Ibland avses också förmågan att lätt deformeras, dvs deformeras med liten energiförbrukning.

Färskning, borttagandet av kol ur råjärn, dvs att göra järnet smidbart. Detta sker numera vanligtvis i syrgaskonvertrar.

Förlängning, den längdökning som kvarstår efter avlastning vid ett dragprov. Förlängningen anges i procent av en given del av provet. Betecknas A.

Förvalsning, två cylindriska grova valsar, så kallade förpar, pressar det uppvämda stålämnet till tunnare dimansion före varmvalningen.