Ordlista: N

 A     B     C     D     E     F     G     H     I      J   

 K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T   

 U     V W    X Y Z     Å     Ä     Ö 

                        

Normalisering, värmebehandling som omfattar uppvärmning till austenit och svalning, ofta i luft. Normalisering ger en finkornigare struktur och ofta förbättrad seghet.