Ordlista: I

 A     B     C     D     E     F     G     H     I      J   

 K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T   

 U     V W    X Y Z     Å     Ä     Ö 

                        

Induktionsugn, ugn för smältning av (huvudsakligen) skrot, där värmen åstadkoms genom elektrisk induktion.

Insamlingsskrot, insamlade uttjänta stålprodukter. Insamlingsskrotet delas in i grupper som vanligtvis hänförs varifrån skrotet kommer. (Se S - Skrot)

Internskrot, härstammar från ett stålföretags tillverkning, exempelvis stålrester från skänkar och ugnar eller bortklippta bitar från stränggjutning och valsning. Normalt används allt internt skrot i den egna produktionen. En fördel med detta skrot är att analysen är känd. (Se S - Skrot)