Ordlista: P

 A     B     C     D     E     F     G     H     I      J   

 K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T   

 U     V W    X Y Z     Å     Ä     Ö 

                        

Pellets, järnmalmspellets, små runda kulor (10–15 mm) bestående av finmald järnmalm som rullats ihop med bindemedel. Pellets är detsamma som kulsinter.

Perlit, strukturform i stål som består av en blandning av ferrit och cementit ordnade i tunna skivor som ett laminat. Perlit bildas genom omvandling av austenit vid temperaturer på ca 550–650°C. Perlit har en kolhalt på cirka 0,8 procent.

Plastisk deformation uppstår när ett material utsatts för så stor belastning, att det efter avlastning har en bestående deformation.

Plåt, valsad platt produkt med rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av minst 600 mm. Plåt kan vara enbart varmvalsad eller kallvalsad efter föregående varmvalsning. Plåt av olegerat stål kan vara överdragen (belagd) med ett skikt av annan metall, till exempel zink, eller av oorganiskt material, till exempel lack eller plast. Plåt levereras som formatplåt (det vill säga i "ark") eller i rullar.

Profilstång, eller enbart "profil", stång med ett tvärsnitt som inte är en cirkel, cirkelsegment, oval, rektangel eller annan konvex månghörning. Tvärsnitten har i allmänhet den ungefärliga formen av ett H, I, L, T eller U och kallas därför ofta I-stång (I-balk) U- stång (U-balk) osv.

Puddling, äldre metod för framställning av stål (välljärn, smidbart järn) ur tackjärn. Processen utvecklades vid slutet av 1700-talet och innebar bland annat att man använde stenkol i stället för träkol vid färskningen.