Ordlista: O

 A     B     C     D     E     F     G     H     I      J   

 K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T   

 U     V W    X Y Z     Å     Ä     Ö 

                        

Olegerat stål, stål med relativt låga halter av legeringsämnen (se legerat stål). Termen olegerat stål är i stort sett synonym med begreppen handelsstål och kolstål.

Osmundjärn, klumpar av smidbart järn (med dagens terminologi stål) på cirka 300 gram. Osmundjärn (osmundar) var den äldsta svenska järnhanteringens huvudprodukt och hade stor betydelse som exportvara. Vid 1600-talets början utträngdes osmundjärnet av stångjärn.