Ordlista: T

 A     B     C     D     E     F     G     H     I      J   

 K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T   

 U     V W    X Y Z     Å     Ä     Ö 

                        

Tackjärn, vanligen i masugn framställt järn med hög kolhalt (cirka 4,5 procent). Förr göts järnet vanligen i tackor (därav namnet). Numera transporteras järnet från masugnen mestadels i flytande form direkt till stålugnar och kallas då råjärn, detta för att understryka att det inte rör sig om järn i form av tackor.

Tappning, detsamma som tömning, av till exempel en stålugn i en skänk.

Thomasprocessen, en variant av bessemerprocessen som tillät användningen av tackjärn med upp till 2,5 procent fosfor (fosfor är ett "gift" i stålsammanhang). Fosforn övergick i slaggen, som på grund av sina höga fosforhalter kunde användas som gödningsmedel (thomasfosfat). Thomasprocessen var i bruk i Sverige till i början av 1970-talet.

Torped, behållare med ett torpedliknande utseende för transport av råjärn (flytande tackjärn) från masugn till stålverk.

Tråd, normalt detsamma som dragen tråd. Ofta kallas dock (något oegentligt) också valstråd för tråd. Valstråd är en enbart varmvalsad produkt, som inte genomgått dragning.

Tysksmide, en före lancashiresmidet förhärskande metod för framställning av välljärn.

Töjning, längdökning under last, dvs elastisk + plastisk längdökning. Betecknas e.